Opcja zerowa w wymiarze sprawiedliwości

W tym miejscu już wkrótce zostaną przedstawione rozwiązania prawne związane z wprowadzeniem opcji zerowej w wymiarze sprawiedliwości.